tranh nghênh khách tùng phong thủy

Tranh Nghênh khách tùng đặt như thế nào đúng phong thủy

1_1464 Rất nhiều người cho rằng, bức tranh tùng nghênh khách nên treo đối diện với cửa chính, kỳ thực nếu treo tranh như vậy đã phạm vào thế cục tương xung, vận khí tốt của ngôi nhà đã bị khách lấy đi hết.Nếu treo bức tranh này trong phòng khách nên treo ở hướng Nam,