thuyết phong thủy

Treo tranh hoa mẫu đơn trong phòng ngủ có phạm vào phong thủy hay không

1 Treo tranh hoa mãu đơn trong phòng ngủ là cách tuyệt hảo nhất để kích hoạt nhân duyên tốt lành đến với những cô gái trẻ chưa lập gia đình. Câu hỏi : Tôi có thể treo một bức tranh hoa mẫu đơn với hai con bướm trong phòng ngủ không? Trả lời : Treo