sao thái tuế trong phong thủy

Hướng dẫn cách đối mặt với các sao Thái Tuế, Bạch Hổ, Quan Phù và cách hóa giải

file.356604 Như vậy những tuổi nói trên không nên quá lo lắng vì gặp vận hạn Thái Tuế, Quan phù, Bạch hổ. Gặp những vận này tốt xấu đều có chứ không phải hoàn toàn đen đủi. Nếu gặp nhiều các hung sát tinh hội họp mới là xấu còn nếu gặp các sao tốt hội