hướng tuyệt mệnh

Phòng ngủ phạm phải hướng tuyệt mệnh giải quyết thế nào

1462183514-e Khi phòng ngủ nằm ở khu vực Tuyệt Mệnh (hoàn toàn mất mát, thất bại) như trong trương hợp của bạn, cuối cùng sẽ khiến bạn mất hết tất cả những gì gần gũi và thân thương nhất, Câu hỏi : Phòng ngủ của chúng tôi nằm ở hướng Tuyệt Mệnh, và chúng tôi đã